İNSAN KAYNAKLARI

Aşağıdaki soruları cevaplayarak şahsınız ve nitelikleriniz hakkında kısaca bilgi vermiş olacaksınız. Bu soruları cevaplandırmanızı dilerken herhangi bir taahhüde girmediğinizi,müracaatınızın incelenip size uygun bir pozisyon olduğu taktirde işlem yapılacağını bilmenizi isteriz.Bu formda verilen ve işe alınmaya esas olabilecek bilgilerin yanlış olması, tazminatsız ve ihbarsız olarak görevinize son verilmesi için yeter neden teşkil edecektir.

İlginize teşekkür ederiz.

Kişisel Bilgiler

Bekar Evli Boşanmış
Eşim Çocuklarım

Sağlık Durumu

Askerlik Durumu

Yaptım Yapmadım

Diğer Bilgiler

Bilgisayar Bilgisi

Evet Hayır
Çok iyi İyi Biraz
Çok iyi İyi Biraz
Çok iyi İyi Biraz

Eğitim ve Mesleki Durum

  Bitirdiğiniz Okullar Mezuniyet Derecesi Mezuniyet Tarihi
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans

Katıldığınız mesleki kurs ve stajlar

1. 2. 3.
4. 5. 6.
Daha önce çalıştığınız kuruluşların Adı / Adresi Çalıştığınız süre Göreviniz

Bildiğiniz yabancı diller (okuma,yazma,anlama ve konuşma derecenizi çokiyi/iyi/orta/zayıf şeklinde belirtiniz.)

  Yabancı Dil Okuma Yazma Anlama Konuşma
1.  
2.
3.

Referans Bilgileri

Meslek ve kişisel özellikleriniz hakkında bilgi alınabilecek kişilerin (Akraba hariç)

  Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Sizi kaç senedir tanıyor? Telefon
1.  
2.
3.

İlave etmek istediğiniz bilgiler varsa lütfen ekleyiniz